U hebt niets in uw winkelwagen.

Geen producten geselecteerd.

Legal disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN KOUSENCENTER NV
 
1. Toepasbaarheid
Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden verricht en overeenkomsten die zodoende worden gesloten door de personen, vervolgens “klanten” of “consumenten” genoemd, bij Kousencenter N.V. , RPR BE 0412 507 544, met zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Burrelstraat 3A, verder omschreven als de “verkoper”.
 
2. Bestelprocedure 
Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de koper deze voorwaarden te kennen en deze integraal te aanvaarden.
De bestelprocedure gebeurt als volgt:
- na ontvangst van uw bestelling, controleren wij deze en sturen een bestelbevestiging.
- na ontvangst op onze bankrekening van het volledige bedrag versturen wij uw bestelling naar het gevraagde leveringsadres.
- bij opsturen van uw bestelling, krijgt u een e-mail dat uw bestelling vertrokken is.
 
3.Recht om van de aankoop af te zien
De consument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop binnen 14 dagen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, . Deze periode gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Het tijdig terugzenden van het artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van de consument. Uit hygiënische overwegingen mogen de artikels nog niet gedragen en moet de verpakking nog volledig en niet beschadigd zijn.  
 
De artikelen dienen te worden teruggezonden naar het volgende adres:
Kousencenter NV Burrelstraat 3A
9100 Sint-Niklaas

Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven (met uitsluiting van de deelname in de verzendkosten), evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan.

De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen.

Gedurende deze periode van 14 dagen mogen de geleverde goederen uitsluitend gecontroleerd worden op hun eigenschappen (kleur, kwaliteit, aspect ...) en mogen zeker niet worden gebruikt. Om hygiënische redenen mogen ze niet worden aangepast. De teruggestuurde artikelen moeten onbeschadigde en originele etiketten, verpakking en labels dragen.

Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad doordat ervan op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven, gebruik wordt van gemaakt, behoudt Kousencenter zich het recht voor om de retourzending te weigeren of van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

4. Levering/verzendingskosten

Kousencenter levert, zolang de voorraad, via de diensten van Bpost tegen een vergoeding als deelname in de porto- en verpakkingskosten. De kosten van deze deelname zijn elders op deze website gespecificeerd onder de hoofding "levering en verzending". In de regel worden artikelen geleverd binnen drie tot vijf werkdagen na betaling van de bestelling.   

5. Prijzen en betalingswijzen

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW.

6. Weigering van bestellingen

Kousencenter behoudt zich het recht voor elke on-line bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Kousencenter volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer Kousencenter ervoor kiest een on-line bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van Kousencenter totdat zij volledig werden betaald.

8. Exploitant van de online shop

Kousencenter N.V.
Burrelstraat 3A
9100 Sint-Niklaas België

RPR BE 0412.507.544