U hebt niets in uw winkelwagen.

Geen producten geselecteerd.

Annuleren, retourneren en ruilen

De consument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop binnen 14 dagen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, . Deze periode gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Het tijdig terugzenden van het artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van de consument. Uit hygiënische overwegingen mogen de artikels nog niet gedragen en moet de verpakking nog volledig en niet beschadigd zijn.  
 
De artikelen dienen te worden teruggezonden naar het volgende adres:
Kousencenter NV Burrelstraat 3A
9100 Sint-Niklaas

Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven (met uitsluiting van de deelname in de verzendkosten), evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan.

De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen.

Gedurende deze periode van 14 dagen mogen de geleverde goederen uitsluitend gecontroleerd worden op hun eigenschappen (kleur, kwaliteit, aspect ...) en mogen zeker niet worden gebruikt. Om hygiënische redenen mogen ze niet worden aangepast. De teruggestuurde artikelen moeten onbeschadigde en originele etiketten, verpakking en labels dragen.

Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad doordat ervan op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven, gebruik wordt van gemaakt, behoudt Kousencenter zich het recht voor om de retourzending te weigeren of van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.